Derfor bør du velge oss

Vi er expert på intensivkurs og vanlig opplæring på kl. b, automatgir

Derfor bør du velge oss

 

Lærers egenskaper

Vi er to engasjerte lærere som liker jobben vår. Vi er svært tålmodige og du får prøve å feile så mange ganger du trenger.

Vi er engasjerte og ivrige på å få deg frem til målet. Så det blir ikke bare å kjøre tur. Du skal få godt utbytte av hvert minutt av kjøretimen.

I tillegg er vi lette å prate med, slik at du raskt føler deg trygg. 

Vi er flinke på å snakke rolig og tydelig. 

 

 

15 ting som vi er expert på. Derfor får vi fornøyde elever.

 

Positiv opplæring

Vi er kun opptatt av hva som skal bli bedre og må øves på.  Vi sier aldri at du ikke kan det ene eller andre. I tillegg synes vi det er viktig og kjekt å ta tak i positive ting og forsterke og bevisstgjøre disse, som igjen fører til læring.  I en læresituasjon er det svært viktig med positiv tilbakemelding. Det gir en trygg situasjon som gir best læring.

Mange elever er nervøse og redde for første kjøretime. Men det du må tenke på er at du kommer til oss fordi du ikke har lappen. Vår oppgave er å legge til rette for at du skal komme frem til hovedmålet og klare sertifikatet så raskt som mulig.

Derfor er det viktig at du vet og forstår at vi ikke er ute etter å se hva du ikke kan, men heller se hva du kan, og videreutvikle det. 

Husk at kjøretimene ikke er eksamen eller oppkjøring.

Se-regel 1, se langt frem

Det er viktig at du ser langt frem der veien forsvinner. Vi er experter til å få deg til å se så langt frem. Dette er det viktigste av alt for å kjøre sikkert, med god avvikling og god samhandling.

Det påvirker også retningstabiliteten og planleggingen. Dette er noe som blir lagt alt for lite vekt på.

Mange er flinke til å si at man må se langt frem. Men veldig få sier konkret hvor langt frem de skal se. Dermed kan kjøringen bli vinglete og det er vanskelig å ha riktig fartstilpassing mot kryss og rundkjøringer.

Hvis man så tidlig som mulig i opplæringen ser så langt frem som mulig (forsvinningspunktet), vil det føre til at man når målet raskere. Altså at man bruker færre kjøretimer.

Detaljer som påvirker helheten

Vi har så lang og mye erfaring at vi vet godt hvilke detaljer som er viktig å være nøyaktig med slik at du består oppkjøring.

For eksempel presis plassering i kryss og av motorvei. Holde farten av motorvei. Vi henger oss ikke opp i detaljer som ikke har noe å si for oppkjøringen.

Hjelpe deg som har strøket 1 eller flere ganger til å bestå

Vi har overtatt mange elever som har strøket tidligere. De eller den tidligere trafikklæreren har ikke forstått hvorfor de har strøket. Vi ser med en gang hva som må jobbes med for å bestå. Så lager vi øvelser for deg for å komme frem til målet så fort som mulig.

Så består de aller fleste på første forsøk med oss som lærere, selv om de har strøket flere ganger tidligere.

Lage effektive øvelser

Vi er experter på å se hva du må øve på. På en kort kjørerunde kan vi se behovet og begynne å øve øyeblikkelig på det du trenger. Vi øver aldri på ting du kan fra før av eller ikke trenger. Lager effektive øvelser som øves til måloppnåelse.

Bare øve på det du trenger

Vi lar deg bare øve på ting du trenger. Det er effektive kjøretimer som skiller seg ut fra din private øvelseskjøring. Men til mer du trener hjemme, til færre trenger du med oss.

Kartleggingstimer for å se ditt behov

Gjennom minst 300 kartleggingstimer for intensivkurs har vi blitt experter på å se hva du trenger. Dermed kan vi ofte estimere hvor mange timer du trenger og lage ett opplegg ut fra det.

At våre elever består første gang

Det er svært få av våre elever som stryker på oppkjøring. Gjennom vår erfaring og kompetanse vet vi godt når det er god nok måloppnåelse for å bestå oppkjøring. Dermed består de aller fleste på første forsøk.

Planlegging og fart mot og gjennom rundkjøringer

Av erfaring ser vi at de aller fleste som har kjørt mye hjemme kjører med for mye fart mot rundkjøringer. Det kan være forskjellige årsaker til det.

Det første vi oberserverer er hvor du ser. 

Du må så langt frem som mulig og begynner å planlegge så tidlig som mulig. Det vil si at du så tidlig som mulig må begynne å se til venstre for å se hvordan sikten er.

Så er det denne sikten som bestemmer farten mot rundkjøringen. Hvis du begynner for sent å se til venstre har du heller ikke noe å beregne farten utfra.

Så er det viktig at du ikke bestemmer deg for tidlig for å kjøre. Man må avklare hvor biler fra venstre og møtende skal, før man bestemmer seg.

I tillegg er det viktig å gi gass på vei ut av rundkjøringen. Alt for mange venter til de er gjennom før de gir gass. Dette medfører at det blir for svak avvikling. Dette er negativt på oppkjøringen hvor du blir målt ut fra hovedmålene med opplæringen.

Vi ser hvor du ser

Vi er expert i å se hvor du ser, til enhver tid. Dette får vi til ved å bruke et ekstra speil, som vi kan se hvor du ser. Dermed kan vi si fra hvor du skal se når du ikke gjør det.

Dette fører til effektivitet i kjøretimene da vi ikke trenger å spørre hvor du ser. Da kan vi heller få deg til å se der du bør og skal, så fort som mulig.

Dette er svært viktig for retningstabilitet og planlegging mot kryss og rundkjøringer.

Dette er med på å føre deg frem til målene så fort som mulig.

Styring

Vi er experter på å få deg til å kjøre retningstabilt med god svingteknikk. Dette gjøres med å få deg til å se langt frem i forsvinningspunktet mesteparten av tiden, holde med begge hendene på midten av rattet (aldri over),og skyve på rattet. Når man skyver på rattet har man bedre støtte fordi man har kontakt mellom skulderblad og seterygg. Det har man ikke hvis man drar i rattet og styringen kan da bli ustabil i svinger.

Sittestilling 

Det er viktig å stille inn setet korrekt i forhold til avstand til pedaler og ratt. Så er det viktig å ha riktig høydeinnstilling. Mange sitter for lavt som gir dårligere utgangspunkt for å se langt frem og til sidene.

I tillegg er det viktig å stille inn rattet riktig. På de aller fleste biler kan man justere på høyden og avstand.

Det er også viktig å slappe godt av i hendene, armene og skuldrene.

Motorvei

Å kjøre på motorvei, og av og på, krever mye trening. Det er viktig å være trygg på feltskifte.

Når du skal innpå motorveien er det viktig å øke farten så fort som mulig til samme fart som de andre på motorveien. Skal du av, er det viktig å holde farten inn i avkjøringsfeltet samt følge kantlinjen. Dette kan være detaljer som kan gi stryk på oppkjøring.

Ledsagersamarbeid

For at sertifikatet skal bli så billig som mulig er det viktig med et godt samarbeid med ledsager. Altså den du kjører med privat.

Vi har hatt mange elever hvor ledsager også har vært med noen timer for å se hva som skal øves på og hvordan.

Dette fører til effektiv privat øvelseskjøring med god kvalitet.

Skriftlig tilbakemelding til elev

Etter hver kjøretime skriver vi stikkord til deg om hva som skal øves videre på privat.

Dette fører til at den private treningen blir langt mer effektiv enn uten , og du sparer kjøretimer.

 

Gjennom all vår erfaring har vi blitt experter på å undervise ut fra din forutsetning. Alle har forskjellig erfaring og kompetanse. Det er vår oppgave å legge til rette for undervisning ut fra ditt ståsted.

Dermed har vi elever som kun har obligatoriske timer og elever som har mange timer. Vi har ikke et fast antall timer, men det varierer etter behov.

Alle disse forskjellige momentene er vi experter på. Dette gjør at du kommer frem til målet og blir oppkjøringsklar så fort som mulig.

Grunnen til vi er blitt experter i alle disse ulike momentene er at vi har lang erfaring, hvor vi har skaffet oss en god kompetanse.

Velkommen til oss.

 

 

Ta kontakt

Medlem av:

Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Expert Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

Les mer