Trinn 3 vurderingsskjema

Vi er expert på intensivkurs og vanlig opplæring på kl. b, automatgir

Trinn 3 vurderingsskjema

Din vurdering av måloppnåelse i trinn 3: 

 

Hvordan har du nådd disse målene?     dårlig  - ikke helt selvstendig - bra 

 

                                                                                  

      

 • Kan gjøre rede for trafikksystemet, ulike trafikantgrupper og interessemotsetninger     
 • Gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering                                             
 • Gjøre rede for god og tydelig atferd i ulike vegmiljø, feks tunnel                                                                          

Når jeg kjører 

 • ser langt frem, i forsvinningspunktet                     
 • seteknikk: korte og mange blikk                               
 • oppdager og oppfatter jeg kryss, fotgjengere og hindringer i god tid.                                                   
 • oppdager og forstår skilt og oppmerking i god tid.                                                                     

Bolig-, tettsted eller bymiljø

 • oversikt over trafikkmiljøet. Dvs kontroll på gangfelt, biler, fotgjengere, syklister                   
 • riktig fartstilpassing i forhold til sikt, eks: høyreregelen, rundkjøring og innpå forkjørsvei                                                           
 • har jeg riktig plassering i forhold til envegskjørte gater, feltvalg (hovedregel) og trafikkforhold             
 • feltskifte (fart, observasjon med blindsone)             
 • stanser helt opp på stoppskilt                                   
 • forutser og oppfatter jeg risiko i forhold til andre trafikanter. (feks. Syklister, fotgjengere, barn, buss)                                                                 

Lyskryss

 • Kan kjøre til venstre i lyskryss                     
 • Kontroll på siste stoppepunkt ved skifte fra grønt til gult lys i lyskryss
 • Sjekker bak før og under bremsing ved skifte fra grønt til rødt lys i lyskryss   
 •                                                                                       

Rundkjøring 

 • begynner å planlegge så tidlig som mulig                 
 • riktig fart mot rundkjøring                                       
 • korrekt plassering (feks ettfelts, tofelts, 3-armet)   
 • korrekt bruk av blinklys                                         
 • lete etter og utnytte luker slik at jeg slipper å stanse (flyt, tempo, sikkerhetsmargin)                

Motorvei

 • Av og på motorvei (eks: fart, presis plassering)     
 • Fletting og feltskifte når nødvendig                     
 • Retningstabilitet (uten vingling)                              

Når jeg kjører inn og ut fra større veg (forkjørsvei)             

 • kontroll på syklister før innkjøring                         
 • ser til høyre etter biler før innkjøring til høyre       
 • rask akselerasjon til fartsgrense eller trafikk       
 • blinker og sjekker speil i god tid før avkjøring        

 

 

 

Ta kontakt

Medlem av:

Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Expert Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

Les mer