Dette er vi EXPERT på

Vi er expert på intensivkurs og vanlig opplæring på kl. b, automatgir

Dette er vi EXPERT på

 

 

 

 

Disse tingene er vi expert på. Derfor får vi fornøyde elever.

 

 ·      Positiv opplæring

 

Jeg er kun opptatt av hva som skal bli bedre og må øves på.  Jeg sier aldri at du ikke kan det eller det. I tillegg synes jeg det er viktig og kjekt å ta tak i positive ting og forsterke og bevisstgjøre disse, som igjen fører til læring.  I en læresituasjon er det svært viktig med positiv tilbakemelding. Det gir en trygg situasjon som gir best læring.

 

Mange elever er nervøse og redde for første kjøretime. Men det du må tenke på er at du kommer til oss fordi du ikke har lappen. Vår oppgave er å legge til rette for at du skal komme frem til hovedmålet og klare sertifikatet så raskt som mulig.

 

                     Derfor er det viktig at du vet og forstår at vi er ikke ute etter å se hva du ikke kan,                men heller se hva du kan og videreutvikle det. Husk at kjøretimene ikke er                              eksamen eller oppkjøring.

 

·      Se-regel 1:

 

Se langt frem der veien forsvinner. Jeg er expert til å få deg til å se så langt frem. Dette er det viktigste av alt for å kjøre sikkert, med god avvikling og god samhandling.

Det påvirker også retningstabiliteten og planleggingen. Dette er noe som blir lagt alt for lite vekt på.

 

Mange er flinke til å si at man må se langt frem. Men veldig få sier konkret hvor langt frem de skal se. Dermed kan kjøringen bli vinglete og det er vanskelig å ha riktig fartstilpassing mot kryss og rundkjøringer.

 

Så hvis man så tidlig som mulig ser så langt frem som mulig (forsvinningspunktet) vil det føre til at man når målet raskere. Altså at man bruker færre kjøretimer.

 

·      Detaljer som påvirker helheten

 

Jeg har så lang og mye erfaring at jeg vet godt hvilke detaljer som er viktig å være nøyaktig med slik at du består oppkjøring.

For eksempel presis plassering i kryss, av motorvei. Holde farten av motorvei. Jeg henger meg ikke opp i detaljer som ikke har noe å si for oppkjøringen.

 

·      Hjelpe elever som har strøket 1 og flere ganger til å bestå

Jeg har overtatt mange elever som har strøket tidligere. De eller den tidligere trafikklæreren har ikke  forstått hvorfor de har strøket. Jeg ser med en gang hva som må jobbes med for å bestå. Så lager jeg øvelser for eleven for å komme frem til målet så fort som mulig.

Så består de aller fleste på første forsøk med meg som lærer, selv om de har strøket flere ganger tidligere.

 

·      Lage effektive øvelser:

 

Jeg er expert på å se hva du må øve på. På en kort kjørerunde kan jeg se behovet og begynne å øve øyeblikkelig på det du trenger. Jeg øver aldri på ting du kan fra før av eller ikke trenger. Lager effektive øvelser som øves til måloppnåelse.

 

·      Bare øve på det du trenger

 

Jeg lar deg bare øve på ting du trenger. Det er effektive kjøretimer som skiller seg ut fra din private øvelseskjøring. Men til mer du trener hjemme, til færre trenger du med meg.

 

·      Kartleggingstimer: se ditt behov

 

Gjennom minst 150 kartleggingstimer for intensivkurs har jeg blitt expert på å se hva du trenger. Dermed kan jeg ofte estimere hvor mange timer du trenger og lage ett opplegg ut fra det.

 

·      Intensivkurs: fra 4 dager

 

Ut fra kartleggingstimen har jeg laget mange forskjellige opplegg. Det korteste opplegget er 4 dager. Men det betinger at man har trafikalt grunnkurs fra før av med trafikant i mørket og førstehjelp. Så må du også  ha kjørt mye fra før.

Vi kan lage opplegg fra 4 dager, 1 uke, 2 uker, 3 uker, 4 uker, 2 mnd osv. Alt etter ditt ønske, forutsetning og vår kapasitet.

 

·      At mine elever består første gang

 

Det er svært få av mine elever som stryker på oppkjøring. Gjennom min erfaring og kompetanse vet jeg godt når du har god nok måloppnåelse for å bestå oppkjøring. Dermed består de aller fleste på første forsøk.

 

·      Planlegging og fart mot og gjennom rundkjøringer

 

Av erfaring ser jeg at de aller fleste som har kjørt mye hjemme kjører likevel med for mye fart mot rundkjøringer. Det kan være forskjellige årsaker til det.

Det første jeg tar tak i, er hvor du ser.

At du ser så langt frem som mulig og begynner å planlegge så tidlig som mulig. Det vil si at du så tidlig som mulig må begynne å se til venstre for å se hvordan sikten er.

Så er det denne sikten som bestemmer farten mot rundkjøringen. Hvis du begynner for sent å se til venstre har du heller ikke noe å beregne farten utfra.

 

Så er det viktig at du ikke bestemmer deg for tidlig for å kjøre. Du må avklare hvor biler fra venstre og møtende skal, før du bestemmer seg.

 

I tillegg er det viktig å gi gass på vei ut av rundkjøringen. Alt for mange venter til de er gjennom før de gir gass. Dette medfører at det blir for svak avvikling. Dette er negativt på oppkjøringen hvor du blir målt ut fra hovedmålene med opplæringen.

 

 

 

·      Ser hvor du ser

 

Jeg er expert i å se hvor du ser til enhver tid. Dette får jeg til ved å bruke et ekstra speil som jeg kan se hvor du ser. Dermed kan jeg si fra hvor du skal se.

Dette fører til effektivitet i kjøretimene da jeg ikke trenger å spørre hvor du ser, men heller få deg til å se der du bør og skal, med en gang.

Dette er svært viktig for retningstabilitet og planlegging mot kryss og rundkjøringer.

Da kommer du frem til målene så fort som mulig.

 

 

 

 

·      Styring:

 

Jeg er expert på å få deg til å kjøre retningstabilt med god svingteknikk. Dette gjøres med å få deg til å se langt frem i forsvinningspunktet mesteparten av tiden, holde med begge hendene på midten av rattet (aldri over),og skyve på rattet. Når man skyver på rattet har du bedre støtte fordi du har kontakt mellom skulderblad og seterygg. Det har du ikke hvis du drar i rattet og styringen kan bli ustabil i svinger.

 

·      Sittestilling :

 

Det er viktig å stille inn setet korrekt i forhold til avstand til pedaler og ratt. Så er det viktig å ha riktig høydeinnstilling. Mange sitter for lavt som gir dårligere utgangspunkt for å se langt frem og til sidene.

 

I tillegg er det viktig å stille inn rattet riktig. På de aller fleste biler kan man justere på høyden og avstand.

Det er også viktig å slappe godt av i hendene, armene og skuldrene.

 

·      Motorvei:

 

Å kjøre på motorvei, og av og på, krever mye trening. Det er viktig å være trygg på feltskifte.

Når du skal innpå motorveien er det viktig å øke farten så fort som mulig til samme fart som de andre på motorveien. Skal du av er det viktig å holde farten inn i avkjøringsfeltet samt følge kantlinjen. Dette kan være detaljer som kan gi stryk på oppkjøring.

 

·      Ledsagersamarbeid:

 

For at sertifikatet skal bli så billig som mulig er det viktig med et godt samarbeid med ledsager. Altså den du kjører med privat.

Jeg har hatt mange elever hvor ledsager også har vært med noen timer for å se hva som skal øves på og hvordan.

Dette fører til effektiv privat øvelseskjøring.

 

·      Skriftlig tilbakemelding til elev

 

Etter hver kjøretime skriver jeg stikkord til deg om hva som skal øves videre på privat.

Dette fører til at den private treningen blir langt mer effektiv enn uten , og man sparer kjøretimer.

 

Gjennom all min erfaring har jeg blitt expert på å undervise ut fra din forutsetning. Alle har forskjellig erfaring og kompetanse. Det er min oppgave å legge til rette for undervisning ut fra ditt ståsted.

Dermed har jeg elever som kun har obligatoriske timer og elever som har mange timer. Jeg har ikke et fast antall timer men varierer etter behov.

 

Alle disse forskjellige momentene er jeg expert på. Dette gjør at du kommer frem til målet og blir oppkjøringsklar så fort som mulig.

 

Grunnen til jeg er blitt expert i alle disse tingene er at jeg har lang erfaring som har skaffet meg en god kompetanse.

Ta kontakt

Medlem av:

Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Expert Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

Les mer